5 mei 2017

Bijles

Een bijles door een gepassioneerde coach kan wonderen doen. Je kan soms vast raken in één hoofdstuk of misschien heb je wel een vak waar je een hekel aan krijgt omdat het maar niet lukt. Door de inhoud eens op een andere manier uitgelegd te krijgen, kan je misschien al vooruit geraken. Of door te starten vanuit eenvoudige oefeningen, kan je rustiger de leerstof opbouwen of verwerken. Wij vinden het belangrijk dat elke vraag een gespecialiseerde aanpak krijgt. Elke leeftijd, elk vak, maar vooral iedere persoon heeft een eigen vraag. Stel jouw vraag via ons contactformulier.

Bijles in het lager onderwijs

bijles secundair en lager onderwijs

Wanneer een leerling op de middelbare school vastloopt, wordt er al snel aan bijles gedacht. Voor leerlingen van de basisschool gebeurt dit veel minder. Jammer, want juist in de basisschool wordt de basis gelegd voor alle daaropvolgende schooljaren. Tafels, breuken, kloklezen, open/gesloten lettergrepen… het zijn maar enkele obstakels die je kind kan blokkeren. Het zelfvertrouwen daalt zienderogen. Eigen/onderWIJS kent de knelpunten en zal op een gedreven en geduldige manier je kind helpen om waar nodig bij te werken. Uiteraard individueel en op maat van het kind, want elk kind heeft een andere aanpak nodig. Voor eigen/onderWIJS is het een uitdaging om het kind een gelukkige lagere schooltijd te bezorgen.

De klassen zijn tegenwoordig groot en de leerkracht moet de aandacht verdelen. Daarnaast is er steeds minder tijd op school voor extra uitleg en veel herhaling, terwijl leerlingen deze herhaling wel nodig hebben. Vooral de reken- en taalvaardigheden zijn erg belangrijk geworden, maar blijken lastig om eigen te maken. Tijdens onze bijlessen zorgen we ervoor dat jouw kind makkelijker mee kan met het hoge tempo, om zo een vlotte overgang te maken naar het middelbaar.

Bijles in het secundair onderwijs

Eigen/onderWIJS weet dat sommige leerlingen gebaat zijn bij vakinhoudelijke ondersteuning, omdat ze wat meer tijd nodig hebben om de kennis te verwerken, omdat ze de uitleg best ook eens op een andere manier krijgen of omdat ze baat hebben bij andere oefeningen. Voor deze leerlingen kan een programma op maat gemaakt worden om dit vak bij te werken. Ook in deze vorm komt, naast het vakinhoudelijke aspect, studiemethodiek te pas (bevorderen van zelfredzaamheid, planning, zelfvertrouwen etc.). De juiste studiemethodiek is immers een basisvereiste om goede resultaten te halen. Wens je meer uitleg voor enkel onze studiemethodiek, neem dan zeker hier een kijkje.

Voor welke vakken kan mijn kind bijles volgen?

Bij eigen/onderWIJS kan je voor alle vakken van het lager en secundair onderwijs bijles volgen. Kijk al even bij onze vakspecifieke sites voor enkele waardevolle tips. Zo bieden we specifieke tips voor de wetenschappelijke vakken: wiskunde, chemie, fysica … Onze taalcoaches schuiven dan hun tips naar voor vanuit hun ervaring in de taalbijles: Nederlands, Frans, Engels … Ook leerlingen met problemen met het vakken economie, geschiedenis, aardrijkskunde kunnen we een stap in de goede richting helpen. Sociale wetenschappen zoals gedrags- en cultuurwetenschappen zijn eveneens niet voor iedereen even duidelijk, maar ook daar kan eigen/onderWIJS een helpende hand bieden. Vul gerust het contactformulier in om na te gaan wat wij voor jou kunnen betekenen.

Door wie wordt de bijles gegeven?

Eigen/onderWIJS heeft een zeer kundig en enthousiast team, dat echt voor onze leerlingen gaat! Alle leerkrachten hebben een diploma voor de vakken waarvoor ze bijles geven, al dan niet aangevuld met een extra pedagogisch of inhoudelijk diploma. Samen vormen we een verscheidenheid aan mensen die met hun expertise en ervaring een eigen bijdrage leveren aan de begeleiding van onze leerlingen.