5 mei 2017

Bijles Chemie – Scheikunde

De kleine wereld van de chemie wordt tastbaar in de bijles chemie

Het abstract nadenken over de kleine wereld van de chemie is niet zo evident. Een bijles chemie waar je dan met echt materiaal deze wereld wat tastbaarder kunt maken, kan een wereld van verschil zijn in het begrijpen van de chemie.

Vindt je kind chemie een lastig vak? Vindt hij/zij het rekenen moeilijk of heeft je kind moeite met redoxreacties? Lijkt de naamgeving van moleculen op een raadsel? In al deze gevallen kan bijles scheikunde helpen. Onze coach binnen eigen/onderWIJS onderzoekt samen met de leerling wat de knelpunten zijn en hoe we eraan gaan werken.

  

Chemie is een vak waar veel leerlingen moeite mee hebben, niet heel verrassend met onderwerpen als chemisch rekenen en hybridisatie… In wetenschappen steunt het ene op het andere, en als je tiener even het noorden kwijt is, riskeert hij/zij hopeloos achter te geraken. Laat het zover niet komen! Eigen/onderWIJS biedt goede, heldere uitleg door een professionele coach.

Orde scheppen in de cursus chemie

Sommige kinderen hebben structureel veel inhoudelijke begeleiding nodig, voor hen kunnen onze bijlessen het verschil maken. Om opgaven voor scheikunde te kunnen maken, moet je immers niet alleen de theorie uit je hoofd kennen. Je moet ook begrijpen wat er in de opgaven gevraagd wordt en de theorie kunnen toepassen. Tijdens de bijles chemie zal de lesgever van eigen/onderWIJS niet alleen aandacht besteden aan de theorie, maarook aan het begrijpen van de vraagstelling en hoe je vanuit de vraagstelling en theorie naar de oplossing van de opgave komt. Je kind zou niet de eerste zijn die net door de vraag niet 100% te begrijpen een foutief antwoord zou geven tijdens een toets op een examen. Bij mondelinge examens kan de leerkracht chemie nog ingrijpen, maar bij een schriftelijk examen betekent dit onherroepelijk puntenverlies, terwijl je kind de leerstof chemie wel perfect beheerst!

Sommige kinderen hebben structureel veel inhoudelijke begeleiding nodig, voor hen kunnen onze bijlessen het verschil maken. Om opgaven voor scheikunde te kunnen maken, moet je immers niet alleen de theorie uit je hoofd kennen. Je moet ook begrijpen wat er in de opgaven gevraagd wordt en de theorie kunnen toepassen. Tijdens de bijles chemie zal de lesgever van eigen/onderWIJS niet alleen aandacht besteden aan de theorie, maar ook aan het begrijpen van de vraagstelling en hoe je vanuit de vraagstelling en theorie naar de oplossing van de opgave komt. Je kind zou niet de eerste zijn die net door de vraag niet 100% te begrijpen een foutief antwoord zou geven tijdens een toets op een examen. Bij mondelinge examens kan de leerkracht chemie nog ingrijpen, maar bij een schriftelijk examen betekent dit onherroepelijk puntenverlies, terwijl je kind de leerstof chemie wel perfect beheerst!

Chemie is een doe-vak

Net als wiskunde en natuurkunde is ook chemie een doe-vak. Door te oefenen leer je kind omgaan met steeds moeilijkere opgaven. Bijles chemie helpt door te zorgen dat je kind de gemaakte vraagstukken ook helemaal snapt. Door het nemen van bijles krijgt je kind meer grip op de theorie en lukken steeds meer vraagstukken, wat ook zijn/haar zelfvertrouwen zal verhogen.

Voor de kleine experimenteerder kunnen we zeker ook ondersteuning bieden. Vraag naar de mogelijkheden.