5 mei 2017

Bijles Fysica – Natuurkunde

In wiskunde en wetenschappen steunt het ene op het andere, en als je kind even de draad kwijt is, riskeert hij/zij hopeloos achter te geraken. Laat het zover niet komen! Neem tijdig contact met eigen/onderWIJS, en vraag om bijles fysica.

Gaat het hoofd van je kind licht tollen als het gaat over straling, warmte, licht, geluiden, magnetisme en elektriciteit? Bij fysica is het niet van belang om alles uit het hoofd te leren maar wel om begrip te ontwikkelen van de logica erachter. Of het nu gaat om het oplossen en uitrekenen van formules of het bedenken en uitleggen van experimenten, de professionele coach van eigen/onderWIJS kan je kind helpen. Daardoor wordt het studeren makkelijker én bijgevolg aangenamer.

Ieder kind heeft zijn eigen manier om indrukken of kennis op te nemen. In klasverband is het voor een lesgever dan ook zeer moeilijk om zich aan de noden van elk kind aan te passen. Het opgelegde leerritme in de scholen is voor een trage memorisator weinig aangepast aan zijn/haar situatie.
Een duwtje in de rug van een professionele individuele studiecoach van eigen/onderWIJS geeft betere studieresultaten en een hogere motivatie. Samen met de leerling maken we de wetten van de natuur(kunde) een stuk inzichtelijker. Het welslagen van elke leerling is een uitdaging voor ons!

Net als wiskunde en chemie is ook fysica een doe-vak. Door te oefenen leren we de leerling omgaan met steeds moeilijkere vraagstukken. Fysica bijles helpt door te zorgen dat je de gemaakte opgaven ook door en door begrijpt. Door het nemen van bijles krijg hij/zij meer grip op de theorie en lukt steeds meer. Motivatie en inzet nemen toe, met betere resultaten als gevolg en dat kan je als ouder enkel toejuichen!

We focussen ons op de specifieke noden waardoor het zelfvertrouwen groeit en de leerling weer zin krijgt in studeren voor fysica.