5 mei 2017

Bijles Wiskunde

Uw zoon of dochter is zeker niet de enige die moeite heeft met wiskunde of rekenen en voor dit vak wel wat hulp kan gebruiken. Eigen/onderWIJS kan een krachtige duw in de rug geven.

Lager onderwijs

Breuken, tafels, delingen, kloklezen, vraagstukken: het kan reeds in de lagere school voor nachtmerries zorgen. Eigen/onderwijs heeft ervaring met deze problematiek. Met geduld en gedrevenheid zal uw kind haarfijn de regels en technieken aangereikt krijgen.
Je ziet het zelfbeeld van je kind groeien, hij/zij wordt meer zelfzeker door geslaagde toetsen en betere punten!

Secundair onderwijs

Eens de stap naar het secundair onderwijs gezet is blijkt wiskunde een breed wetenschapsgebied met veel subdisciplines te zijn. Deze variëren van heel abstract, zoals logica, algebra, meetkunde en analyse, tot toegepast zoals numerieke wiskunde of financiële wiskunde.
Wiskunde is misschien wel het moeilijkste vak dat op de middelbare school gegeven wordt.
Je kind is echt geen uitzondering mocht hij/zij het even niet meer zitten met dit wetenschapsvak? Wiskunde kan een ernstig struikelblok zijn, aarzel niet om tijdig bijles voor wiskunde te vragen!
Zo gauw de leerling niet meer twijfelt aan de grondbegrippen en de belangrijkste regels, gaat hij/zij meer zelfvertrouwen hebben om de rest van de leerstof aan te kunnen. Inzicht zorgt er meteen voor dat de leerling minder van buiten dient te leren, maar zelf vanuit basiskennis zaken kan afleiden. Wiskunde studeren is een manier van denken. Het gaat om het herkennen en analyseren van structuren, het leggen van verbanden en het maken van modellen en voorspellingen.

De superkracht- wiskunde-vitamine bestaat niet. Het bewijs van: ‘oefening baart kunst ‘ én daaropvolgende positieve resultaten is echter wél bewezen.
Eigen/onderWIJS stelt privé bijles wiskunde voor aangepast aan alle niveaus, op maat en aan huis. De lessen worden telkens gegeven door ervaren vakleerkrachten.

Deze oefeningen zijn speciaal voor onze kinderen van het zesde leerjaar opgemaakt en we willen ze graag met jullie delen! De correctiesleutel krijg je via mail. Uitproberen maar!

SIGNALERINGSOEFENINGEN L6_getallenkennis en bewerkingen

De gelijkwaardigheid van breuken en kommagetallen: in het vierde leerjaar wordt hiervan de basis gelegd, in het vijfde en zesde leerjaar komen er nog procenten bij. We merken dat het omzetten van kommagetallen naar een breuk en (vooral) omgekeerd een heikel punt blijft… zelfs in het secundair onderwijs! Daarom hier alvast de strategie in een notendop. Veel succes ermee!

breuken – kommagetallen