5 mei 2017

Studiemethode: jouw eigen leertechniek

We hebben een bijzonder traject uitgewerkt voor het zoeken naar een eigen studiemethode. Het schoolse ‘leren leren’ hebben we uitgebreid, waardoor we kunnen inspelen op elke situatie en elke vraag. Het is een zeer individueel proces dat steeds aangescherpt kan worden. Wij scholen ons steeds na en werken onze methode bij. De nieuwe onderzoeken tonen heel veel interessante theorieën over hoe we allemaal beter kunnen studeren. Wij zetten deze taal om in praktisch materiaal om deze toe te passen op jouw leersituatie.

mijn studiemethode

 

Waarom is een goede studiemethode zo belangrijk?

Voor veel jongeren is de overgang van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs een grote stap. Je wordt geconfronteerd met nieuwe vakken, verschillende leerkrachten, verschillende verwachtingen… Er wordt een grotere zelfstandigheid verwacht. Hiervoor moet je alles goed kunnen organiseren.

Voor heel wat kinderen ligt hun angst, hun falen of hun onzekerheid niet aan hun gebrek aan inzet. De schoolresultaten blijven echter vaak achter, omdat ze geen efficiënte studiemethode hebben. Sommige kinderen hebben helemaal geen methode. Het ene kind maakt fouten omdat het te impulsief werkt. Een ander heeft de opdracht niet goed lezen of is niet aandachtig. Andere problemen schuilen soms in het onnauwkeurig werken of zichzelf niet controleren. Verder kunnen problemen opduiken als ze geen fouten ‘durven’ maken.

Een goede studiemethode ontwikkelen is een investering in de toekomst van je tiener!

Uit ervaring weten we dat leerlingen meestal wel gemotiveerd zijn en dat ze graag goede punten zien, maar de weg er naartoe is ze onbekend. Bij een aantal leerlingen verloopt het leren en studeren echter zo moeilijk dat ze hun motivatie verliezen. Ze behalen slechte resultaten behalen en zitten veel te lang achter hun boeken met een teleurstellend resultaat. Anderen leren dan weer veel te weinig. Daarom wordt gezocht naar een passende studiemethode in een individueel traject.

 

Hoe kan je een goede studiemethode ontwikkelen?

Een kerngedachte hierbij is dat elke leerling beschikt over een persoonlijke denk- en leerstijl. Zo is de combinatie ADHD en het leren werken met een prikkelende mindmap alvast geen goede keuze. Daarnaast laten we telkens verschillende onderwerpen aan bod komen: aantekeningen maken, schema’s en samenvattingen maken, efficiënt de les volgen, een planning opstellen en volgen, teksten studeren en zichzelf overhoren. Het doel van deze begeleiding is zelfstandig en efficiënt studeren!

 

Onze werkwijze bij deze studiemethode

We geven individuele studiebegeleiding aan jongeren uit de derde graad lager onderwijs en het secundair onderwijs. Om een langetermijneffect te bereiken, werken we telkens met een traject van tien sessies. Gedurende zes sessies werken we de persoonlijke studiemethode uit, vertrekkend vanuit de zelfinstructiemethode. De vier daaropvolgende sessies worden volledig ingepland op initiatief van de leerling. Het doel is tweeledig: enerzijds krijgt de leerling de kans om zijn/haar studiemethode samen met de studiecoach toe te passen, te evalueren en bij te sturen. Anderzijds willen we dat de leerling medeverantwoordelijke wordt van zijn eigen leerproces. Om resultaat te bekomen moet hij/zij de touwtjes in eigen handen nemen en actie ondernemen.

Onder het motto ‘practice what you preach’ hebben we dit traject op dusdanige manier samengesteld dat de leerling begeleid en gecoacht wordt, maar dat er toch een bepaalde mate van zelfstandigheid verwacht wordt van de leerling.

Ben je meer op zoek naar een bijles gericht naar een bepaald vak, dan kan je via deze pagina informatie vinden. Al je vragen kan je stellen via ons contactformulier.

Verder kan je ons ook volgen via onze facebookpagina.