5 mei 2017

Bijles Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is voornamelijk een vak waarbij het gaat om het lezen en leren van de theorie. Daarnaast komen er uiteraard ook vaardigheden aan bod, zoals het werken met een atlas en het toepassen van de geleerde stof.

Bij het leren van de begrippen kan het prettig zijn hier met een coach over te praten. De lesgever van eigen/onderWIJS onderzoekt of de leerling alle begrippen snapt. Indien nodige zal er bijles aardrijkskunde gegeven worden aan de hand van praktijkvoorbeelden. Op die manier wordt de stof inzichtelijker voor je zoon of dochter. Goed inzicht biedt betere studieresultaten!