5 mei 2017

Bijles Nederlands

Uw zoon of dochter is zeker niet de enige die wat extra ondersteuning nodig heeft bij bijvoorbeeld spelling of begrijpend lezen. Hierbij kan bijles Nederlands helpen. Ieder kind is anders. Daarom is de ondersteuning van eigen/onderWIJS afgestemd op de individuele behoefte van uw kind. Waar een extra impuls nodig is op specifieke (deel-) onderwerpen, doet onze coach dat. Onze lesgevers zijn erop getraind om efficiënt relevante kennis over te dragen aan uw kind. Het lesmateriaal van de school is hierbij de leidraad. De methode waarop uw kind het beste leert, is daarbij ons uitgangspunt.

In de praktijk blijkt dat kinderen vaak behoefte hebben aan een combinatie van begeleiding. Dus zowel vakinhoudelijke begeleiding als hulp bij het planmatig en gestructureerd leren.

Klik hieronder om één van de vele onthoudschema’s te downloaden. Zo wordt spelling een ijtje (of eitje?) :-).

open en gesloten lettergrepen – de regel

werkwoordvervoeging – onthoudschema