5 mei 2017

Over eigen/onderWIJS

Van harte welkom bij eigen/onderWIJS!

Eigen/onderWIJS is een platform van bijlesgevers. We hangen sterk aan elkaar om jou persoonlijk verder te helpen.

eigen/onderWIJS

“Het is mijn passie om jongeren te motiveren en te inspireren bij hun schoolwerk. Als onderzoeker en leerkracht word ik elke dag opnieuw geprikkeld door het individueel onderwijs. Het één-op-één coachen van een leerling. Deze aanpak werkt voor heel wat leerlingen doeltreffend, waardoor ze hier ook op langere termijn vruchten van blijven plukken.
Ik heb een jaar lang een vergelijkende studie kunnen doen tussen het vooruitstrevende onderwijs in Finland en Vlaanderen. Dit helpt om leerlingen te stimuleren in hun zoektocht naar een zelfontpooiende studiemethode.” aldus Debbie, eigenaar van eigen/onderWIJS.

Het gedreven team van eigen/onderWIJS

Onze studiemethode wordt steeds verder aangescherpt dankzij de nieuwe ontwikkelingen, maar vooral ook door de vele ervaringen van ons hele team. Er staan heel wat professionele, gemotiveerde leerkrachten klaar om de kinderen en jongeren verder te helpen. Het eigen/onderWIJS-team bestaat uit gediplomeerde leerkrachten lager onderwijs, vakleerkrachten uit het secundair onderwijs en  psychologen.

professionele coachen 

Eigen/onderWIJS vergroot het draagvlak van leerkrachten

 

De scholen doen veel inspanningen om klassikaal leerlingen verder te helpen, maar op individueel niveau is dit draagkracht moeilijker te bereiken. Met eigen/onderWIJS verruimen we graag dit draagvlak om specifieke leervragen van jongeren uit het lager en secundair onderwijs te beantwoorden. We willen de uitdaging aangaan om zoveel mogelijk leerlingen op een efficiënte manier te helpen. Het is van groot maatschappelijk belang om de talenten van onze jongeren optimaal te benutten, en dat begint vaak al in de lagere school. We zetten sterk in op de werk- en studiehouding van onze leerlingen, zodat het studeren en werken thuis ook vlotter gaat verlopen.


We bieden doelgerichte coachingstrajecten aan. Vanuit de vraag van de ouder en jongere stippelen we een traject uit om zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Elk traject is uniek, op maat van jouw kind.

U bent steeds welkom met vragen, opmerkingen en suggesties! Je kan ons ook volgen via Facebook.